Tools for Teachers: Whitney Smith

PISGAH, Ala. (WHNT) – Meet Whitney Smith, third grade teacher at Pisgah.